Informació de llengua

  CELEBRACIONS
· 21 de febrer. Dia internacional de la llengua materna. UNESCO.
· 26 de setembre. Dia de les llengües. Consell d'Europa.

  LEGISLACIÓ
· Legislació de l'ensenyament en valencià. Generalitat Valenciana.
· Declaració universal dels drets lingüístics.
· Ordre 7/2017 de 02/03/2017 que regula els certificats.
· Recull de legislació lingüística. Gabriel Bibiloni.

  EDITORIALS
· Gremi d'editors de Catalunya.
· Guia del llibre valencià: editorials, distribuidors, premis...

  LLIBRES PER PREPARAR LES PROVES DE LA JQCV
· Castellnou editora valenciana. "Valencià" (B1, C1 i C2)
· Edicions Bromera. "Va de bo" (B1, C1 i C2)
· Editorial Adonay. "Nou apte" (exàmens 1, 2 i 3)
· Tabarca llibres. "Nou d'ací i d'allà" (A2, B1, C1 i C2) i "Proves" (C1)

  MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
· Equivalències amb altres llengües.
· Europass. Currículum Vitae i Passaport de llengües.
· Graella d'autoavaluació d'una llengua.
· Text del Marc comú europeu: aprendre, ensenyar, avaluar.

  PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT. PAU
· PAU, assignatura: valencià llengua i literatura. Universitat d'Alacant.
· PAU, assignatura: valencià llengua i literatura. Universitat de València.
· PAU, exàmens i informació de les matèries. Generalitat de Catalunya.

  TITULACIONS
· Certificats de la Junta Qualificadora de coneixements de Valencià.
· Certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià.
· Diploma de mestre de valencià. Generalitat Valenciana.
· Homologació del grau elemental. Generalitat Valenciana.
· Pla de formació lingüísticotècnica en llengües del prof no universitari. GVA.
· Titulacions administratives per a fer classe en valencià i de valencià.