Burocràcia / Guies d'estil

  BUROCRÀCIA
· 50 documents jurídics en català. Col Advocats Barcelona. PDF.
  Família, testaments i contractes de diversos tipus.
· Abreviacions. Generalitat de Catalunya. PDF.
  Departament de las Presidència. Departament de Política Lingüística.
· Argumenta. Millorem les competències lingüístiques i comunicatives. UAB.
  Apunts, resum, fitxa, lect ràpida, exp. oral, examen, argumentació, ...
· Currículum, carta, entrevista. Universitat d’Alacant. En línia.
  El currículum, la carta de presentació i l’entrevista.
· Cub. Documents Administratius. UB. En línia.
  Té qüestions de redacció i models de documents.
· Documentació jurídica i administrativa. Gen de Catalunya. PDF.
  Demandes, denúncies, actes, cartes, certificats, etc.
· Documents administratius. Universitat Pompeu Fabra. En línia.
  Models de documents, tractaments, municipis i comarques.
· Fitxer lingüístic. Universitat Politècnica de Catalunya. En línia.
  Té models de documentació administrativa.
· Manual de documentació administrativa. Ac Valenciana Llengua. PDF.
  Acta, queixa, saluda, circular... a més d'orientacions lingüístiques.
· Manual de documents i llenguatge administratius. UPV. PDF.
  Tot tipus de documents administratius i tractaments.
· Manual per a la redacció de documents. CCOO. PDF.
  Actes, cartes, certificats, comunicats, convocatòries, etc.
· Models de documents. Universitat Rovira i Virgili. En línia.
  Actes, cartes, certificats, citacions, convenis, diligències, etc.
· Models de documents administratius del servei lingüístic. UIB. PDF.
  Acta, carta, certificat, convocatòria, ofici i sol·.licitud.
· Models de formularis jurídics. Avui. En línia.
  Escrits de tràmit, formularis generals. contractes, família, laboral, ...
· Recull administratiu de Banca i estalvi. CCOO. PDF.
  Símbols, abreviatures, vocabularis, expressions i documents financers.

  GUIES D'ESTIL
· Com redactar bé. Montse Marigò. En línia.
  Pautes i punts de referència per millorar els escrits. 
· Criteris. Universitat de Barcelona. PDF.
  Qüestions de redacció i models de documents.
· Criteris lingüístics. Universitats valencianes. PDF.
  Per als usos institucionals de les universitats valencianes.
· És a dir. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
  Llibre d'estil de l'esmentada Corporació.
· Guia d’estil per a construir pàgines Web. Un d'Alacant. En línia.
  Per mantidre una imatge gràfica homogènia i diferenciada.
· Guia lingüística. Universitat Oberta de Catalunya. PDF.
  Adreçada als professionals de la correcció i la traducció.
· Guia lingüística pràctica. Un Politècnica de Catalunya. 3 volums PDF.
  Programa per a la millora de la qualitat lingüística.
· Llibre d’estil. Vilaweb. PDF.
  Criteris redaccionals, terminològics i tipogràfics de Vilaweb.