Consultes gramaticals

  CONSULTES GRAMATICALS RÀPIDES
· Ajuda de SALT. Generalitat Valenciana. En línia.
  Informació lingüística necessària per a resoldre dubtes.
· Dubtes més freqüents. Universitat Oberta de Catalunya. En línia.
  Accedint a inici hi ha llistats de castellanismes i estrangerismes.
· Gràmàtica zero. Universitats valencianes. PDF.
  Són fitxes explicates de dubtes habituals, molt pràctica.
· Gripau. Universitat d’Alacant. PDF.
  Manual pràctic i de consulta ràpida.
· Guia d’usos lingüístics. Universitat d’Alacant. PDF.
  Institut interuniversitari de filologia valenciana.
· Índex de fitxes. Universitat de Barcelona. En línia.Enlloc.com
  Consulta ràpida d’alguns temes per resoldre dubtes.
· Resum de gramàtica bàsica. Universitat de Barcelona. En línia.
  Per fer consultes ràpides de gramàtica.
· Sens dubte. Universitat de Barcelona.
  Gestor de consultes lingüistiques i termonològiques.
· Verbs catalans. En línia.
   Conjugació de més de 9000 verbs amb variants lingüístiques.

  CONSULTES GRAMATICALS TRANQUIL·LES
· Base de dades terminològica. Universitat de Barcelona. En línia.
  Materials consultables des de la UBTerm.
· Einescat. Consell de Mallorca.
  Lloc web de recursos de tot tipus.
· Gramàtica de la Llengua catalana. IEC. En línia.
  Versió electrònica de l’Intitut d’estudis catalans.
· Gramàtica Normativa Valenciana. AVL. PDF.
  Te la pots descarregar des d'aquest enllaç.
· Enlloc.com
  Hi ha absolutament de tot.
· Optimot. Generalitat Catalunya. En línia.
  Cercador d'informació lingüística.
· Recursos en línia. Termcat. En línia.
  Centre de terminologia, per resoldre dubtes terminològics.
· Universitat en valencià. UV, UPV, UA, UJI i UMH. En línia.
  Diversos recursos de les universitats valencianes.

  CONSULTES DIVERSES
· Lexdialgram. Universitat de Barcelona.
  Portal de lèxics i gramàtiques dialectals del català del segle XIX.