Classes en pdf

  CLASSES EN PDF
· Adjectius (exercicis de definicions) (17/09/18)
· Adverbis (18/04/18)
· Bàsic (18/06/16)
· Conjuncions (17/12703)
· Doblets lingüístics (17/03/12)
· Exercicis dels que (18/02/20)
· Expressió oral i escrita (16/10/11)
· Gènere i nombre: exercicis (17/03/12)
· Informació de les proves noves de la JQCV (17/01/30)
· Informació del C1 i de la classe (17/09/17)
· Informació del Full de detall de la JQCV (15/01/07)
· Locucions oracionals (17/01/10)
· Paraules compostes (ús del guionet) (17/03/13)
· Preposicions (18/05/22)
· Pronoms Febles I: aspectes formals (16/12/27)
· Pronoms Febles II: aspectes funcionals (17/02/17)
· Quantificadors: numerals, quantitatius i indefinits (18/01/22)
· Relatius, Interrogatius i Exclamatius (18/02/20)
· Verbs: formes no personals (17/02/21)
· Verbs: passat (17/02/21)
· Verbs: perífrasis verbals (17/02/22)
· Verbs: present  (17/02/21)
· Verbs: transitius, intransitius i pronominals (17/10/23)
· Vocalisme: 148 exercicis (17/02/22)
   data de l'arxiu: (aa/mm/dd)